Misja Cansat 2020

SATELITA CANSAT KNURÓW-1

CanSat, to satelita wielkości aluminiowej puszki po napoju (ang. can). Jest on wystrzeliwany rakietą na wysokość około 3km. Następnie opadając musi realizować dwie misje, podstawową i dodatkową. Misja podstawowa, to pomiary ciśnienia i temperatury na różnych wysokościach oraz utrzymywanie dwukierunkowej łączności ze stanowiskiem kierowania lotem. Misja dodatkowa zależy od zespołu budującego satelitę.

Po opuszczeniu rakiety misją dodatkową naszego CanSat’a będzie autonomiczny lot z wykorzystaniem spadochronu szybującego (typu skrzydło) bez użycia napędu z zamiarem lądowania w wyznaczonym miejscu, z uwzględnieniem zmieniającego się ruchu powietrza zależnie od wysokości na jakiej się znajduje.

Urządzenie takie może mieć przeróżne zastosowania. Za najważniejsze z nich uważamy użycie takiego systemu w czasie klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów lasów, trzęsień ziemi, a nawet na morzu, itp.), gdzie mógłby pomagać szybko i precyzyjnie dostarczać żywność, lekarstwa, czy sprzęt w wyznaczone miejsca za pomocą zrzutu z samolotu. Zrzut z samolotu jest bardziej ekonomiczny i szybszy niż z wykorzystaniem śmigłowców.

Inne zastosowania, to dostarczanie poczty i paczek w krajach o dużych przestrzeniach, gdzie do tego celu są wykorzystywane samoloty - zmniejszyłoby to ilość startów i lądowań samolotów. Jeszcze innym zastosowaniem mogłoby być zastosowanie militarne choć wolelibyśmy, żeby były wykorzystane tylko w celu ratowania życia i zdrowia żołnierzy, cywilów i zwierząt.

Więcej o misji znajdziesz w tematach:

Projektowanie
Budowa
Testowanie
Loty Konkursowe

Prace przy naszym satelicie na bieżąco możesz śledzić na:

Nasz blog
Nasz fanpage Facebook