Misja CanSAT 2020

Testowanie satelity

Nasz satelita jest skomplikowanym urządzeniem od strony elektroniczno-informatycznej oraz mechanicznej. O ile w dużej części stronę niemechaniczną możemy testować w zaciszu pracowni, o tyle testy części machanicznej to już praktycznie w całości testować należy w terenie.

Krytycznym momentem naszej misji jest prawidłowe otwarcie spadochronu, co wymusza na nas dokonanie wielu testów w powietrzu. Do pierwszych testów wykorzystamy posiadany duży latawiec typu Rokkaku jako dźwig podnoszący naszego satelitę na wysokość testową. Do późniejszych testów zamierzamy wykorzystać samoloty modelarskie oraz duży dron.


Istotnym spodziewanym problemem jaki przewidujemy jest uzależnienie testów terenowych od pogody jaka będzie panować w dniach testów. Dlatego też aby ograniczyć ilość testów terenowych algorytmów autonomiczności satelity przygotowujemy oprogramowanie symulujące warunki wiatrowe w czasie lotu, które uniezależni nas we wstępnej fazie testów od warunków pogodowych.

Więcej o misji znajdziesz w tematach:

Projektowanie
Budowa
Loty konkursowe

Prace przy naszym satelicie na bieżąco możesz śledzić na:

Nasz blog
Nasz fanpage Facebook